Κύριος γενικόςΧιούμορ: Έχει αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης;

Χιούμορ: Έχει αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης;

γενικός : Χιούμορ: Έχει αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης;

Αυτό είναι κατ 'ευθείαν επάνω από πράγματα από Αφρική Μαγεία Yoruba, ευγένεια του Nollywood:

Κατηγορία:
Σαββατοκύριακο Rant: Είστε ένα αγόρι ανεμιστήρα ή μια πλατφόρμα αγνωστικιστής;
Η Google μπαίνει και στην αγορά ονόματος τομέα